Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYKOWSKA

Aktualność danych:

TRYKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (57 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 154 osoby, z czego:

154

kobiety

Męska forma nazwiska to TRYKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2815. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie57 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie27 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie12 kobiet

  • wielkopolskie9 kobiet

  • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).