Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYKOWSKI

Aktualność danych:

TRYKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (54 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

3

kobiety

142

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRYKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2966. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2791. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie54 mężczyzn

  • lubuskie5 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • pomorskie20 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn

  • wielkopolskie6 mężczyzn

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).