Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYKSZA

Aktualność danych:

TRYKSZA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (78 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 135 osób, z czego:

65

kobiet

70

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2863. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYKSZA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie45 mężczyzn, 33 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: