Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYLIŃSKA

Aktualność danych:

TRYLIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (23 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 68 osób, z czego:

68

kobiet

Męska forma nazwiska to TRYLIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYLIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 kobiet

  • małopolskie23 kobiety

  • mazowieckie7 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).