Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYNIECKA

Aktualność danych:

TRYNIECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (75 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 196 osób, z czego:

196

kobiet

Męska forma nazwiska to TRYNIECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2770. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYNIECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 kobiet

  • lubelskie53 kobiety

  • lubuskie6 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • podkarpackie75 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).