Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYNIECKI

Aktualność danych:

TRYNIECKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (73 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 189 osób, z czego:

189

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRYNIECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2752. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYNIECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn

  • lubelskie69 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • podkarpackie73 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).