Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYNKA

Aktualność danych:

TRYNKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (53 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 184 osoby, z czego:

87

kobiet

97

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2879. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2844. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYNKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie14 mężczyzn, 10 kobiet

  • małopolskie29 mężczyzn, 24 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie11 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie17 mężczyzn, 18 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).