Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYNKOS

Aktualność danych:

TRYNKOS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (71 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 111 osób, z czego:

58

kobiet

53

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2908. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2888. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYNKOS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie38 mężczyzn, 33 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).