Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYPUĆ

Aktualność danych:

TRYPUĆ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (93 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 218 osób, z czego:

113

kobiet

105

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2853. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2836. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYPUĆ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 19 kobiet

  • lubuskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • podlaskie47 mężczyzn, 46 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: