Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYZNA

Aktualność danych:

TRYZNA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (75 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 201 osób, z czego:

97

kobiet

104

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2869. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2837. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYZNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 12 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • podlaskie44 mężczyzn, 31 kobiet

  • pomorskie13 mężczyzn, 13 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: