Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYZNO

Aktualność danych:

TRYZNO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 102 osoby, z czego:

50

kobiet

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2916. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2889. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYZNO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn, 10 kobiet

  • łódzkie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • podlaskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).