Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZÓPEK

Aktualność danych:

TRZÓPEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (278 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 425 osób, z czego:

211

kobiet

214

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2755. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2727. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZÓPEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie140 mężczyzn, 138 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie20 mężczyzn, 18 kobiet

  • zachodniopomorskie14 mężczyzn, 20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).