Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZÓSŁO

Aktualność danych:

TRZÓSŁO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (171 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 283 osoby, z czego:

152

kobiety

131

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2814. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2810. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZÓSŁO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn, 17 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie83 mężczyzn, 88 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • śląskie15 mężczyzn, 17 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).