Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZĄSALSKA

Aktualność danych:

TRZĄSALSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (43 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

125

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZĄSALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2844. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZĄSALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie43 kobiety

  • kujawsko-pomorskie29 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • podkarpackie3 kobiety

  • pomorskie7 kobiet

  • śląskie12 kobiet

  • wielkopolskie16 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).