Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZĄSALSKI

Aktualność danych:

TRZĄSALSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 122 osoby, z czego:

122

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRZĄSALSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2819. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZĄSALSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie54 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie35 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn

  • wielkopolskie11 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).