Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZĄSKA

Aktualność danych:

TRZĄSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 76 osób, z czego:

76

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZĄSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZĄSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie49 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).