Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZĘSICKA

Aktualność danych:

TRZĘSICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 171 osób, z czego:

171

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZĘSICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2795. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZĘSICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie35 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie5 kobiet

  • opolskie18 kobiet

  • podkarpackie4 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie29 kobiet

  • wielkopolskie41 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).