Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZĘSICKI

Aktualność danych:

TRZĘSICKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (46 osób), wielkopolskim (46 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 164 osoby, z czego:

2

kobiety

162

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRZĘSICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2967. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2771. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZĘSICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie46 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn

  • opolskie14 mężczyzn

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie20 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie46 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).