Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZĘSOWSKA

Aktualność danych:

TRZĘSOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (87 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 141 osób, z czego:

141

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZĘSOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2825. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZĘSOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • łódzkie9 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie4 kobiety

  • wielkopolskie87 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).