Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZĘSOWSKI

Aktualność danych:

TRZĘSOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (76 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 126 osób, z czego:

126

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRZĘSOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2807. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZĘSOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie21 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • łódzkie9 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie76 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).