Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZAJNA

Aktualność danych:

TRZAJNA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (63 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 113 osób, z czego:

56

kobiet

57

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2884. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZAJNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • małopolskie37 mężczyzn, 26 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).