Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZASKA-GERLECKA

Aktualność danych:

TRZASKA-GERLECKA – nazwisko dwuczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (2 osoby), podkarpackim (2 osoby), zachodniopomorskim (2 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 7 osób, z czego:

7

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZASKA-GERLECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2959. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZASKA-GERLECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: