Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZASKACZ

Aktualność danych:

TRZASKACZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (45 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 166 osób, z czego:

84

kobiety

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2851. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZASKACZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 15 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie13 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie23 mężczyzn, 22 kobiety

  • świętokrzyskie7 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).