Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZASKAWKA

Aktualność danych:

TRZASKAWKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (234 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 397 osób, z czego:

202

kobiety

195

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2764. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2746. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZASKAWKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie15 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubuskie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 11 kobiet

  • pomorskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn, 9 kobiet

  • wielkopolskie120 mężczyzn, 114 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).