Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZASKO

Aktualność danych:

TRZASKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (129 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 303 osoby, z czego:

163

kobiety

140

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2803. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2801. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZASKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • podlaskie65 mężczyzn, 64 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie33 mężczyzn, 44 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).