Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZCINA

Aktualność danych:

TRZCINA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (72 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 255 osób, z czego:

129

kobiet

126

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2840. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2807. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZCINA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • łódzkie27 mężczyzn, 17 kobiet

  • małopolskie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • opolskie3 kobiety

  • śląskie34 mężczyzn, 35 kobiet

  • świętokrzyskie29 mężczyzn, 43 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).