Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZCIONKOWSKA

Aktualność danych:

TRZCIONKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (91 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 172 osoby, z czego:

172

kobiety

Męska forma nazwiska to TRZCIONKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2794. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZCIONKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie3 kobiety

  • małopolskie91 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • opolskie16 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie19 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).