Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZCIONKOWSKI

Aktualność danych:

TRZCIONKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (79 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 153 osoby, z czego:

153

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRZCIONKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2788. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZCIONKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubelskie3 mężczyzn

  • małopolskie79 mężczyzn

  • mazowieckie11 mężczyzn

  • opolskie14 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie21 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).