Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZEŚNIAK

Aktualność danych:

TRZEŚNIAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (57 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 179 osób, z czego:

98

kobiet

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.21.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2868. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZEŚNIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 13 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie29 mężczyzn, 28 kobiet

  • małopolskie13 mężczyzn, 21 kobiet

  • mazowieckie13 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).