Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZEŚNIEWSKA

Aktualność danych:

TRZEŚNIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (220 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 666 osób, z czego:

666

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZEŚNIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2300. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZEŚNIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie48 kobiet

 • kujawsko-pomorskie24 kobiety

 • lubelskie80 kobiet

 • lubuskie16 kobiet

 • łódzkie14 kobiet

 • małopolskie11 kobiet

 • mazowieckie220 kobiet

 • opolskie15 kobiet

 • podkarpackie5 kobiet

 • podlaskie13 kobiet

 • pomorskie8 kobiet

 • śląskie32 kobiety

 • świętokrzyskie36 kobiet

 • warmińsko-mazurskie32 kobiety

 • wielkopolskie10 kobiet

 • zachodniopomorskie23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: