Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZEŚNIOWSKA

Aktualność danych:

TRZEŚNIOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (127 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 445 osób, z czego:

445

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZEŚNIOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2521. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZEŚNIOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie51 kobiet

 • lubelskie78 kobiet

 • lubuskie10 kobiet

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie25 kobiet

 • mazowieckie24 kobiety

 • podkarpackie127 kobiet

 • pomorskie8 kobiet

 • śląskie24 kobiety

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: