Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZEBUCHOWSKA

Aktualność danych:

TRZEBUCHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (38 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 109 osób, z czego:

109

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZEBUCHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2857. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZEBUCHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie38 kobiet

  • łódzkie5 kobiet

  • mazowieckie18 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • wielkopolskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).