Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZEBUCHOWSKI

Aktualność danych:

TRZEBUCHOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 89 osób, z czego:

89

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRZEBUCHOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2852. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZEBUCHOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie44 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie16 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).