Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZECIŃSKA

Aktualność danych:

TRZECIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (53 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

115

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZECIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2854. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZECIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie6 kobiet

  • mazowieckie27 kobiet

  • pomorskie53 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).