Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZECIAKOWSKA

Aktualność danych:

TRZECIAKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (57 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 178 osób, z czego:

178

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZECIAKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2788. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZECIAKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie4 kobiety

 • kujawsko-pomorskie57 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie29 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podlaskie8 kobiet

 • pomorskie14 kobiet

 • śląskie18 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie6 kobiet

 • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).