Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZECIAKOWSKI

Aktualność danych:

TRZECIAKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (50 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 168 osób, z czego:

168

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRZECIAKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2773. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZECIAKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie50 mężczyzn

 • mazowieckie33 mężczyzn

 • opolskie4 mężczyzn

 • podlaskie11 mężczyzn

 • pomorskie12 mężczyzn

 • śląskie17 mężczyzn

 • świętokrzyskie11 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn

 • wielkopolskie3 mężczyzn

 • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).