Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZECIECKA

Aktualność danych:

TRZECIECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (47 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 158 osób, z czego:

158

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZECIECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2811. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZECIECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubelskie7 kobiet

  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie44 kobiety

  • małopolskie28 kobiet

  • mazowieckie47 kobiet

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).