Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZECIECKI

Aktualność danych:

TRZECIECKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 150 osób, z czego:

150

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRZECIECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2791. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZECIECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • lubelskie5 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie32 mężczyzn

  • małopolskie26 mężczyzn

  • mazowieckie49 mężczyzn

  • podlaskie6 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).