Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZECIOK

Aktualność danych:

TRZECIOK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 116 osób, z czego:

70

kobiet

46

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.52.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2895. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZECIOK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie6 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie20 mężczyzn, 31 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).