Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZEPAŁKA

Aktualność danych:

TRZEPAŁKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (187 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 318 osób, z czego:

146

kobiet

172

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.85.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2820. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2769. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZEPAŁKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie22 mężczyzn, 22 kobiety

  • mazowieckie89 mężczyzn, 98 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie21 mężczyzn, 9 kobiet

  • świętokrzyskie13 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: