Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZEPAŁKOWSKA

Aktualność danych:

TRZEPAŁKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 73 osoby, z czego:

73

kobiety

Męska forma nazwiska to TRZEPAŁKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZEPAŁKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie15 kobiet

  • łódzkie29 kobiet

  • małopolskie7 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).