Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZEPAK

Aktualność danych:

TRZEPAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (64 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 130 osób, z czego:

59

kobiet

71

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.83.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZEPAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie10 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie38 mężczyzn, 26 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).