Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZEPIECIŃSKA

Aktualność danych:

TRZEPIECIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 42 osoby, z czego:

42

kobiety

Męska forma nazwiska to TRZEPIECIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2924. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZEPIECIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie28 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).