Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZESZCZKOWSKA

Aktualność danych:

TRZESZCZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (75 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 203 osoby, z czego:

203

kobiety

Męska forma nazwiska to TRZESZCZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2763. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZESZCZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie7 kobiet

  • lubuskie5 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie33 kobiety

  • podlaskie75 kobiet

  • śląskie11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie9 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).