Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZESZCZYŃSKA

Aktualność danych:

TRZESZCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (21 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 71 osób, z czego:

71

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZESZCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2895. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZESZCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie21 kobiet

  • łódzkie5 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • śląskie15 kobiet

  • wielkopolskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).