Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZESZKOWSKA

Aktualność danych:

TRZESZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (35 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 88 osób, z czego:

88

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZESZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZESZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • mazowieckie35 kobiet

  • śląskie13 kobiet

  • świętokrzyskie25 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).