Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZEWIK

Aktualność danych:

TRZEWIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (140 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 348 osób, z czego:

172

kobiety

176

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2794. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2765. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZEWIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 14 kobiet

  • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubelskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • łódzkie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie69 mężczyzn, 71 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie15 mężczyzn, 13 kobiet

  • pomorskie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie22 mężczyzn, 16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).