Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZEWIKOWSKA

Aktualność danych:

TRZEWIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (49 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 79 osób, z czego:

79

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZEWIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZEWIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie49 kobiet

  • mazowieckie10 kobiet

  • podlaskie5 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).