Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZMIELEWSKA

Aktualność danych:

TRZMIELEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (129 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 351 osób, z czego:

351

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZMIELEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2615. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZMIELEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie21 kobiet

 • kujawsko-pomorskie22 kobiety

 • lubelskie29 kobiet

 • lubuskie19 kobiet

 • łódzkie9 kobiet

 • małopolskie8 kobiet

 • mazowieckie26 kobiet

 • opolskie24 kobiety

 • pomorskie8 kobiet

 • śląskie16 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie129 kobiet

 • zachodniopomorskie17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).