Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRZMIELOWSKA

Aktualność danych:

TRZMIELOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 19 osób, z czego:

19

kobiet

Męska forma nazwiska to TRZMIELOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2947. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRZMIELOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • śląskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).